Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Prenosenje bolesti na kolegu

Ref. 2x
Ko si ti da me pitas
ko je krivac boli
ko me je ovo ljubio