Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Prava ljubav

Ne verujem
kad se sastave
i kad mislim
sve ostane