Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Pobeda

U pravu sam tu,
a volim te do bijega
ma, nek se zna,
zeljela si ti