Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Pijem da ne čujem

Prijaju je drugovi
hej, dani u zoru puni
da se prodju svi
i da se ne probudim