Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

picke i sise

Znam da su me promene
opet bih kod tebe
opet sam sam
(2x)