Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Picka

REF:
Hajde, skini se,
A u mojim grudima,
Ljubomora ubija,