Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Petra Čukec

Hej jaro, spricerje
naucio sam dvije
ko je on ili prvi
da sam ti ja slatko