Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

petak na poslu

Ponekad je doslo
i na stolu
treperi birtije
i kamen u ritmu