Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Pero Kovčalija

Sve oko mene je vlada
svako svoju tajnu skriva
neka, neka, neka si
ja sam ti veceras