Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Pero

Ne treba mi to
na sve sam kriva
priznajem, trebam te
a samo sam znao