Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Pero

Ne treba mi to
na sve sam kriva
sto je takva sreca
a samo sam znao