Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

pelin

Poljubac mi nudi
sve sto imam to si
sve ti dala
da me varas s drugim