Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

pariške kapije

Cinilo se nocas
sve mi uze
ostalo u medu
koja mi je rek'o