Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

papir

Kad jednog dana
nista nisam dao
ja sam se s' tobom
samo pravio