Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

otišla si sarme jela nisi

Utehu mi dusa hladna
i otrov kad grli me tuga
a srce pamti da se smiri
i malo po svom