Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

otišla si sarme jela nisi

Utehu mi dusa hladna
prijatelj sa ruke moje
poslednju bi izgorela
i malo po svom