Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

otišla si sarme jela nisi

Suzana od suza
a ja sam sam
jos te volim i ne mogu
tebe da prebolim