Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Otišao si sarmu probao nisi

Ostavi trag
da se suza prodje
kao vino, kao divljica
sto postaje sve blizu