Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Otišao si sarmu probao nisi

Za mene si ti u sredini
u meni bogastvo
kad sam te zvao
ne mogu zaspati