Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Ona

Prolazim kroz krag
grad u pjesmama mojim
a ja u svakom sam krik
i tako sam volio