Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Ok bb

Ja sam u formi
ja rolam, robiju
tresem se pa postanem
nego Marija