Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

odpozadi vatanje

Uzeo sam cesu sa dva
na putu za njima sam
postao sam divan san
u malom kraju mom