Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Nogos

Ponekad se ne javljas
sa tvojim imenom
nisi ni slutio
da nisi moj