Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Nivas

Od ociju
sa sekund polako kao
od sutra sam se nasmejan
kako li se lice pravis