Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Nivas

Ovaj rego i nije
sve sto je najbolje
dobro je,
sve su sramote