Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Nina

Lipa moja,
sve cu tebi dati
dok se budis zlato,
kad si pored mene