Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Nina

Nina, ona je mlada
ona, zaljubila me tamo
na moje male staze
ti ces mene usporavat