Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

More

Dobro mi izgledas,
pred tobom stojim sama,
ponovo tvoj sam i sam
Ref.