Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Mone bi ja ne bi

Budala cilu Savic
sestra se ne boji
kad je stignu natracili
dragi, dalje ne mogu