Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

moju dusu ranjenu

Znam da bio si mi sve,
kao oci dve,
svaki dan sa tobom
ja te kao da ne mislim