Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Mojoj najražoj

Milicija mala
prijatelja tvoja
kao kisa preko polja
ko ce da ti lomi