Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Mojoj najdražoj

Pred tvojim vratima
Samo se nadam
u meni stanuje
ti si me preboleo