Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Moja transakcija

Ljubav je ko godina,
za zlato i trava cveta
dok ne probamo sada
svoju dusu poklanjam