Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

moja rana

Ti si meni sve
a meni si jedini
vec dugo osvetlim
da si me volela