Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Mislim

Letim polako
ne poznajem stotin
na tom pokretu ledja
pretvaram se u ponoc