Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

mirišljavi prdci

Sa mog srca
preko ramena
sve sam ih prebledela
proklete nece