Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Mirela

Imao sam tebe i zenu
i sto mi se ne vidi
nije te sramota
pored mene ni za dvoje