Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Mia

Imam pravo na ovo sve,
u tami tamno je sve,
moje tijelo me zove,
moj svet je lep.