Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Mato

Jos se budim kraj tebe,
moje ime moje
na mom stolu krece
bez tebe sam dijete