Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Matematika

Materijala, 1-3 pobjede
Nema veze stara mati
koja bude prokleta
da se kraj tebe smijem