Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Matematika

Kako se desi, kako mi je
kad god se okrenem
meni se jos ne progone
kada nema dana da to je