Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

maslina

Poljubac kao crni kaput
kad se ona podsjeti
kad iz sana me prati
pravi je poslednja prica