Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Mama

Sutra kad me vidis ,
tako lepo mala
bela roba
sto god moje slatko vidi