Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Malac Profesionalac

A ja sam sada na jedan
i hiljadu nacina
jer je sve od usana
mo?e znati koji