Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Ljubavi moja

Ljubavi moja,
nije meni to
prokleta je ljubav sva
i to sto sam ziv i ti