Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Ljubav

TO STO SI ME LJUBILA
UDVARACILA NISI KUDA
MISLIO ME NIKAD NE VIDIM
DA NE IDEM U OCI