Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

ljubav

Ja volim da si tu
price o ljubavi su
najjace na tebe jednom
kidaju za tobom