Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Lipa

Kad me pitas kako mi je
kad tebe nema vise
s kim si i kako sam
konobar da krenem