Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Lički pozdrav

Ja sam onaj koji svrati
ko me krivi svi su momci
daleko su oni dani
oci pune ljubavi