Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Laura

A na tvrdjavu
di se put pominje
sa mene di san rodjen
ka tvojoj strani